Skip to main content

chceš posunúť svoju kariéru?

získaj certifikát
trénera fitnes

V posledných rokoch absolvovalo trénerskú školu AKADÉMIA KALOKAGATIA niekoľko desiatok trénerov a tréneriek z celého Slovenska a Českej republiky. Títo tréneri aplikovali svoje vedomosti aj nové zručnosti u niekoľkých stoviek svojich klientov a pomohli im schudnúť, vyrysovať postavu, ale aj naštartovať novú kariéru, či nové pozitívne životné udalosti. Zapoj sa aj Ty medzi týchto úspešných trénerov, získaj potrebný certifikát a pomáhaj ľuďom vo svojom okolí k lepšej postave, k lepšiemu zdraviu, kariére alebo vzťahu... Stačí sa prihlásiť.

trénerský certifikát

1. kvalifikačný stupeň so špecializáciou:

 • a) tréner fitnes a kulturistiky
 • b) tréner fitnes
 • c) tréner kulturistiky
 • d) výživový poradca

Termíny kurzov v Nitre

23.-24.03.2024

20.-21.04.2024

miesto

SmolBull Gym, Bratislavská 4, NITRA

cena kurzu

210 €

Ku komu majú ísť ľudia na kurz, keď nie k Julovi Karabinošovi?

Dasha Sarah Witzan, Aesthetic clinic, Bratislava

lektori a odborní poradcovia


Ing. Július Karabinoš, PhD.

dvojnásobný majster sveta
v naturálnej kulturistike

PaedDr.Ing. Jaroslav Jedlička,PhD.

špecialista na výživu,
odborný garant akadémie

Vladimír Flimel

majster sveta v kulturistike,
majster sveta v tlaku na lavičke

AKADÉMIA KALOKAGATIA je trénerská škola známeho trénera fitnes, majstra Európy a majstra sveta v naturálnej kulturistike Ing. Júliusa Karabinoša, PhD., jeho spolupracovníkom a odborným garantom AKADÉMIE KALOKAGATIA je špičkový odborník Doc.PaedDr.Ing. Jaroslav Jedlička, PhD..

Cieľom a poslaním AKADÉMIE KALOKAGATIA je vyškoliť odborne fundovaných trénerov fitnes, ktorí nájdu uplatnenie vo fitnescentrách, v zdravotníckych zariadeniach a uplatnia sa tiež ako osobní a kondiční tréneri.

Na našich kurzoch vás naučíme ako vypracovať personifikovaný tréningový a stravovací program, ako komunikovať s klientmi, princípy a metodiku tréningu, tvorbu jedálničkov, ako aj základy pedagogiky a psychológie.

čo o trénerskom kurze hovoria absolventi


Juraj Jaščeg

Rea Molnárová a Niki Vašková

Iveta Juricová

Simona Vicianová

Jakub Goga

Michaela Janeček Janku

Michaela Janeček Janku

 • 50 hodín kvalitného vzdelávania

 • odborní lektori s dlhoročnou praxou a špecializovaným vzdelaním

 • podpora a poradenstvo po skončení kurzu

 • kvalitné elektronické a tlačené materiály pre okamžité použitie (krok za krokom)

 • certifikát v slovenskom jazyku

Na požiadanie vám vystavíme certifikát v jazykoch:
anglický jazyk, nemecký jazyk, český jazyk, maďarský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk, francúzsky jazyk

„Učte sa od tých, ktorí zbytočne nerozprávajú, ale ukážu vám cestu ako sa stať úspešným trénerom.“

motto Akadémie Kalokagatia

základný obsah a rozsah kurzu


Absolventi kurzu Tréner fitnes a kulturistiky (Fitnes tréner, Tréner kulturistiky, Výživový poradca) získavajú trénerskú kvalifikáciu I. stupňa. Po splnení podmienok obdržia osvedčenie o odbornej spôsobilosti - CERTIFIKÁT.

Tréner fitnes a kulturistiky I. kvalifikačného  stupňa

Cieľ vzdelávacieho procesu pre I. kvalifikačný stupeň:

Dosiahnuté teoretické vedomosti a praktické zručnosti:

 • zvládnutie základných teoretických vedomostí vo všeobecných predmetoch potrebných pre danú špecializáciu
 • nácvik správneho dýchania a techniky cvičenia
 • tréning schopnosti sústrediť sa na presné, kontrolované a plynulé vykonávanie cvičení podľa zásad bezpečného a zdraviu prospešného cvičenia
 • naučiť sa zostavovať jednoduché cvičebné programy a stravovacie režimy
 • pripraviť odborníkov pre kondičné posilňovanie, osobných trénerov do posilňovní pre širokú verejnosť.

Obsahové zameranie

VŠEOBECNÁ TEORETICKÁ ČASŤ:

 • Základy anatómie (6h)
 • Základy fyziológie športového tréningu (4h)
 • Základy teórie športového tréningu (2h)
 • Traumatológia - zásady prvej pomoci (2h)
 • Vybrané kapitoly zo psychológie športu (3h)
 • Výživa športovca (8h)
 • Hygienické zásady pri cvičení (1h)
 • Šport a právo - rodina a výchova, základné ľudské práva a slobody, korupcia (1h)

ŠPECIALIZOVANÁ ČASŤ:

 • Metodika športového tréningu (praktické cvičenia, technika prevedenia, diskusia) (12h)
 • Špecifiká a rozdielnosť tréningu v kulturistike a vo fitnes (10h)
 • Strečingové cvičenia a uvoľnenie po športovom zaťažení (2h)

Prihláška

do trénerskej školy majstra sveta Júliusa Karabinoša

Termín kurzu: