chceš posunúť svoju kariéru?

získaj certifikát
fitnes trénera

V posledných rokoch absolvovalo trénerskú školu AKADÉMIA KALOKAGATIA niekoľko desiatok trénerov a tréneriek z celého Slovenska a Českej republiky. Títo tréneri aplikovali svoje vedomosti aj nové zručnosti u niekoľkých stoviek svojich klientov a pomohli im schudnúť, vyrysovať postavu, ale aj naštartovať novú kariéru, či nové pozitívne životné udalosti. Zapoj sa aj Ty medzi týchto úspešných trénerov, získaj potrebný certifikát a pomáhaj ľuďom vo svojom okolí k lepšej postave, k lepšiemu zdraviu, kariére alebo vzťahu... Stačí sa prihlásiť.

trénerský certifikát

1. kvalifikačný stupeň so špecializáciou:

 • a) tréner fitnes a kulturistiky
 • b) fitnes tréner
 • c) tréner kulturistiky

Termíny kurzov v Nitre

24.-25.7.2021

21.-22.8.2021

18.-19.9.2021

16.-17.10.2021

13.-14.11.2021

11.-12.12.2021

miesto

SmolBull Gym, Bratislavská 16, Nitra

Kurzy je možné po dohode uskutočniť tiež vo vašom meste, vo vašom fitnes centre.

cena kurzu

240 €

Ku komu majú ísť ľudia na kurz, keď nie k Julovi Karabinošovi?

Dasha Sarah Witzan, Aesthetic clinic, Bratislava

lektori a odborní poradcovia


Ing. Július Karabinoš, PhD.

dvojnásobný majster sveta
v naturálnej kulturistike

PaedDr.Ing. Jaroslav Jedlička,PhD.

špecialista na výživu,
odborný garant akadémie

Vladimír Flimel

majster sveta v kulturistike,
majster sveta v tlaku na lavičke

AKADÉMIA KALOKAGATIA je trénerská škola známeho trénera fitnes, majstra Európy a majstra sveta v naturálnej kulturistike Ing. Júliusa Karabinoša, PhD., jeho spolupracovníkom a odborným garantom AKADÉMIE KALOKAGATIA je špičkový odborník Doc.PaedDr.Ing. Jaroslav Jedlička, PhD..

Cieľom a poslaním AKADÉMIE KALOKAGATIA je vyškoliť odborne fundovaných trénerov fitnes, ktorí nájdu uplatnenie vo fitnescentrách, v zdravotníckych zariadeniach a uplatnia sa tiež ako osobní a kondiční tréneri.

Na našich kurzoch vás naučíme ako vypracovať personifikovaný tréningový a stravovací program, ako komunikovať s klientmi, princípy a metodiku tréningu, tvorbu jedálničkov, ako aj základy pedagogiky a psychológie.

Trénerské kurzy organizujeme  v Nitre (SmolBull Gym) a Bratislave (Fitness club FI.AT). Ak máte záujem zorganizovať trénerský kurz vo vašom meste, kontaktujte nás pre viac informácií.

čo o trénerskom kurze hovoria absolventi


Iveta Juricová

Simona Vicianová

Masážne Štúdio

 • 50 hodín kvalitného vzdelávania

 • odborní lektori s dlhoročnou praxou a špecializovaným vzdelaním

 • podpora a poradenstvo po skončení kurzu

 • kvalitné elektronické a tlačené materiály pre okamžité použitie (krok za krokom)

 • certifikát v slovenskom jazyku

Na požiadanie vám vystavíme certifikát v jazykoch:
anglický jazyk, nemecký jazyk, český jazyk, maďarský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk, francúzsky jazyk

 • možnosť školenia prostredníctvom Úradu práce ako RE-PAS

Poznámka: * RE-PAS znamená, že príslušný Úrad práce môže trénerský kurz preplatiť ľuďom evidovaným ako nezamestnaným na Úrade práce; netýka sa účastníkov s trvalým pobytov v Bratislave alebo Bratislavskom kraji, viac informácií nájdete tu...

„Učte sa od tých, ktorí zbytočne nerozprávajú, ale ukážu vám cestu ako sa stať úspešným trénerom.“

motto Akadémie Kalokagatia

základný obsah a rozsah kurzu


Absolventi kurzu Tréner fitnes a kulturistiky sú pripravení pre prácu s jedincami, ktorí vyžadujú individuálny prístup a starostlivosť v príprave na súťaže v športovej kulturistike, klasickej kulturistike, naturálnej kulturistike, fitnes, body fitnes, fitnes figúra, fitnes model, fitnes bikiny a podobne. Môžu pracovať v zamestnaneckom pomere v športových kluboch, fitnes centrách, telovýchovných jednotách a ďalších športových zariadeniach.

Tréner fitnes a kulturistiky I. kvalifikačného  stupňa

Cieľ vzdelávacieho procesu pre I. kvalifikačný stupeň:

Dosiahnuté teoretické vedomosti a praktické zručnosti:

 • zvládnutie základných teoretických vedomostí vo všeobecných predmetoch potrebných pre danú špecializáciu
 • nácvik správneho dýchania a techniky cvičenia
 • tréning schopnosti sústrediť sa na presné, kontrolované a plynulé vykonávanie cvičení podľa zásad bezpečného a zdraviu prospešného cvičenia
 • naučiť sa zostavovať jednoduché cvičebné programy a stravovacie režimy
 • pripraviť odborníkov pre kondičné posilňovanie, osobných trénerov do posilňovní pre širokú verejnosť.

Obsahové zameranie

VŠEOBECNÁ TEORETICKÁ ČASŤ:

 • Základy anatómie (6h)
 • Základy fyziológie športového tréningu (4h)
 • Základy teórie športového tréningu (2h)
 • Traumatológia - zásady prvej pomoci (2h)
 • Vybrané kapitoly zo psychológie športu (3h)
 • Výživa športovca (8h)
 • Hygienické zásady pri cvičení (1h)
 • Šport a právo - rodina a výchova, základné ľudské práva a slobody, korupcia (1h)

ŠPECIALIZOVANÁ ČASŤ:

 • Metodika športového tréningu (praktické cvičenia, technika prevedenia, diskusia) (12h)
 • Špecifiká a rozdielnosť tréningu v kulturistike a vo fitnes (10h)
 • Strečingové cvičenia a uvoľnenie po športovom zaťažení (2h)

Absolventi školenia I. kvalifikačného stupňa získavajú trénerskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v štátoch Európskej únie. Po splnení všetkých podmienok obdržia osvedčenie o odbornej spôsobilosti Osobný tréner vo fitnes a kulturistike I. kvalifikačného stupňa, na základe ktorého sa môžu uchádzať o prácu osobného trénera alebo inštruktora vo fitnes centrách, športových strediskách, kluboch a podobne pre záujemcov všetkých vekových kategórií na úrovni športu pre všetkých.

Prihláška

do trénerskej školy majstra sveta Júliusa Karabinoša

Termín kurzu:

© 2000-2021 Ing. Július Karabinoš, PhD.