základné kontaktné údaje


Ing. Július Karabinoš, PhD.

osobný tréner

Lenka Bóriková

osobná trénerka

identifikačné údaje

Slovenská asociácia naturálnej kulturistiky a fitness (SANKF)

IČO: 42207649
reg. na Ministerstve vnútra SR: 25.11.2011
číslo spisu: VVS1-900/90-38581

adresa prevádzky

SMOLBULL GYM
Bratislavská 16
949 01 Nitra

Poštová adresa

Ing. Július Karabinoš, PhD.
Záhradnícka 33
927 01 Šaľa

mapa prevádzky


„Byť obéznym
nie je hanbou,
hanbou je
zmieriť sa s tým“

© 2000 - Ing. Július Karabinoš, PhD.