Skip to main content

Jarná premena
18. jún 2023
sledujte nás

porota na Jarnej premene

Za 16 rokov Jarnej premeny (2008-2022) hodnotilo jednotlivé ročníky súťaže celkovo 46 rôznych porotcov. Z toho bolo 23 mužov a 23 žien.

Priemerne sa jedného ročníka zúčastnilo 9 rôznych porotcov, v rokoch 2017 až 2022 to bolo 10 porotcov, najmenej v prvom ročníku súťaže, 5 porotcov a v roku 2023 súťažiacich hodnotilo 13 porotcov, z toho tri porotcovské dvojice, ktoré mali len jeden rozhodcovský hlas.

Porotcovia pochádzali a hlasovali z 31 rôznych miest zo 6 štátov. Najviac porotcov bolo zo Slovenska a Česka, zastúpenie sme mali aj z Nemecka, Švajčiarska, USA a Austrálie.

Výsledky súťažiacich všetkých ročníkov sú zverejňované na stránkach www.karabinos.sk a posledné roky na stránke venovanej len Jarnej premene, www.premena.karabinos.sk v časti VÝSLEDKY.

Transparentné hodnotenie

Počas celého obdobia existencie súťaže zverejňujeme všetky výsledky transparentne, vrátane hodnotení jednotlivých porotcov.

Sme presvedčení, že transparentné hodnotenie a zverejňovanie hodnotení jednotlivých porotcov je najlepším spôsobom ako zdôrazniť snahu o čo najlepšie a najkvalitnejšie hodnotenia výsledkov súťažiacich. Zámerom súťaže je dať všetkým súťažiacim rovnakú šancu uspieť v tejto súťaži.

Všetci sme v tejto aktivite spoločne. Súťažiaci, tréneri, porotcovia, organizátori, partneri, aj podpora v zázemí súťaže. Spoločne v snahe robiť svoju prácu čo najlepšie, aby sme pomohli ľuďom stanoviť si a dosiahnuť svoje ciele v zdravšom životnom štýle, v dlhodobých návykoch, v zdravej Jarnej premene.

počet porotcov v priebehu rokov
zastúpenie porotcov mužov a porotkýň žien
zastúpenie porotcov podľa štátov
organizátor súťaže