Skip to main content

Pravidlá súťaže Jarná premena

1. Internetová korešpondenčná súťaž JARNÁ PREMENA (ďalej "súťaž") bude prebiehať v dňoch 1. marca až 1. júna 2024. Prihlásiť do súťaže sa môžete od 1. januára 2024. Uzávierka prihlášok bude dňa 1. marca 2024 o 24:00 hod.

2. Súťaž je otvorená pre každého, aj pre tých, ktorí sa už súťaže v minulosti zúčastnili (bez ohľadu na umiestnenie) alebo sa v roku 2024  zúčastňujú podobnej súťaže v tlačených alebo elektronických médiách vo svojej krajine.

3. Súťaže sa môže zúčastniť každý občan Slovenska, Českej republiky, či ktorejkoľvek krajiny z Európy a celého sveta, ktorý ku dňu uzávierky prihlášok dovŕšil najmenej 15 rokov.

4. Súťaže sa nemôžu zúčastniť aktívni pretekári a pretekárky v kulturistike (vrátane klasickej a naturálnej), fitness a bodyfitness, ktorí na pódiových súťažiach štartovali v rokoch 2012 až 2023. Ak sa chystajú štartovať v roku 2024, musia súťaž JARNÁ PREMENA ukončiť skôr, ako vystúpia prvý krát na pódium.

5.

Odfotografujte sa s ľubovoľným časopisom - mesačníkom (januárové, februárové alebo marcové vydanie 2024), ktorý sa zaoberá problematikou chudnutia, fitness, kulturistiky, wellness, zdravia, dietetiky alebo zdravého životného štýlu. Pri fotografovaní dodržujte predpísaný postoj podľa príkladov fotenia... Na fotografii musí byť celá postava. Časopis musíte držať v ruke, na fotografii musí byť viditeľný. Stačí foto s časopisom spredu, teda čelné, môžete zaslať aj fotografiu z boku, ale to nie je podmienkou. V prihláške uvediete názov a číslo časopisu.

Úvodnú fotografiu PRED nemusíte posielať na začiatku súťaže. Stačí ju poslať na konci spolu s fotografiu PO. Dôležité je, aby ste dodržali predpísaný čelný postoj s časopisom v ruke.

6.

Podmienkou účasti v súťaži je:

a) vyplnenie prihlášky najneskôr 1.3.2024 na tejto internetovej stránke - premena.karabinos.sk. Prihlášku nájdete tu...

b) poukázať 12 € na účet číslo SK97 0200 0000 0029 6098 2856 vo Všeobecnej úverovej banke (do poznámky uveďte meno) alebo osobne. Štartovné prosíme uhradiť súčasne s podaním prihlášky. Pri platbe uveďte svoje priezvisko.

Súťažiaci z Českej republiky môžu uhradiť poplatok 300 CZK na číslo účtu 115-5837670287/0100 Komerční Banka, IBAN: CZ04 0100 0001 1558 3767 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPP.
Štartovné prosíme uhradiť súčasne s podaním prihlášky. Pri platbe uveďte svoje priezvisko.


7. Najneskôr do 1. júna 2024 vrátane nám musíte poslať záverečnú fotografiu celej vašej postavy s tým istým titulom časopisu (s číslom 5/2024 alebo 6/2024), v prípade časopisu Svět kulturistiky 3/2024 (vychádza ako dvojmesačník). Záleží teda len Vás, kedy sa rozhodnete súťaž ukončiť.

8.

Kategórie súťaže - 10 vekových kategórií - ženy aj muži zvlášť:

kategória M1/Ž1 - 15 - 25 rokov, kategória M2/Ž2 - 26 - 35 rokov, kategória M3/Ž3 - 36 - 45 rokov, kategória M4/Ž4 - 46 - 55 rokov, kategória M5/Ž5 - nad 55 rokov

O zaradení do kategórie rozhoduje vek dovŕšený do 1.6.2024.V prípade nevyváženého počtu účastníkov v rôznych kategóriách si vyhradzujeme právo na zmeny kategórií.


9. XXXXXX (PRIRPAVUJEME) budú výsledky súťaže spolu s fotografiami úspešných účastníkov uverejnené na webovej stránke premena.karabinos.sk a www.karabinos.sk. Fotografie víťazov a finalistov súťaže posunieme na webové stránky časopisu, s ktorým ste sa fotografovali. Sme toho názoru, že každý časopis sa poteší reklame tohto druhu a Vaše fotografie rád uverejní. Aj preto buďte pri výbere časopisu, s ktorým sa budete fotiť prezieraví.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov JP bude v nedeľu XXXXXX (PRIRPAVUJEME) v Penzióne Artin v Nitre. (Partneri JP: www.facebook.com/ubaranajana, www.monsterking.eu, Iveta Juricová, www.power-plate.sk,  www.faunahluk.cz a www.dbart.sk. )
 

10. Najúspešnejší účastníci súťaže budú odmenení a medializovaní.


Poznámky:

 
  •   úvodná fotografia by mala byť fotografia celej postavy spredu v plavkách (u žien v dvojdielnych plavkách - bikinách), aby bolo možné po ukončení súťaže a zaslaní obidvoch fotografií (úvodnej aj záverečnej) a dosiahnutých výsledkov vyhodnotiť jednotlivých súťažiacich. Úvodnú fotografiu PRED nemusíte posielať na začiatku súťaže. Stačí ju poslať na konci spolu s fotografiu PO.
  •   zaslaním prihlášky v prípade úspešného umiestnenia v súťaži súhlasíte so zverejnením osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z., a to zverejnením mena, veku, základných mier a úvodnej a záverečnej fotografie na www.karabinos.sk, prípadne v iných tlačových médiách. V prípade Vášho nesúhlasu nás o tom informujte mailom,
 
  •   základným kritériom hodnotenia úspešnosti účastníkov bude vizuálne odborné posúdenie rozdielov postavy na úvodnej a záverečnej fotografii, dosiahnuté parametre ako sú váha alebo obvody budú brané do úvahy, ale nebudú rozhodujúcim kritériom,
 
  •   súťažiaci môžu začať cvičiť okamžite, fotografovať sa môžu už aj s januárovým mesačníkom, 1. marec 2024 je najneskorší dátum prihlásenia sa do súťaže,
 
  •   dosiahnuté výsledky súťažiacich bude posudzovať a vyhodnocovať odborná porota porota zostavená z uznávaných odborníkov a trénerov, ktorí do JARNEJ PREMENY prihlásia najvyšší počet účastníkov,
 
  •   prihlášky a fotografie do súťaže môžu účastníci zasielať aj poštou, avšak s najneskorším dátumom pečiatky prihlášky 1. marca 2024 a pečiatky pri záverečnej fotografii 1. júna 2024.