Skip to main content

Časový harmonogram súťaže


1.3.2024 Uzávierka prihlášok do súťaže Jarná premena 2024.

1.3. až 1.6.2024

Priebeh súťaže JARNÁ PREMENA


1.6.2024 Koniec súťaže. Najneskôr do tohto termínu (vrátane) musíte zaslať Vašu úvodnú aj záverečnú fotografiu s tým istým titulom časopisu (Poznámka: ak ste sa pri úvodnej fotografii fotografovali napríklad s časopisom Zdravie 2/2024 alebo Zdravie 3/2024, záverečnú fotografiu urobte s tým istým časopisom, ale s číslom 5/2024 alebo 6/2024)

1.6. až XXX 2024 spracovanie výsledkov súťaže a zostavenie poradia

XXX 2024
nedeľa, 13.00
Oficiálne vyhlásenie výsledkov súťaže (reštaurácia ARTIN Nitra) a ich zverejnenie na www.karabinos.sk – oznámenie výsledkov redakciám mesačníkov, s ktorými sa súťažiaci fotografovali  (zvažujeme možnosť malého afterparty pre úspešných účastníkov - kultúrny program, prizvanie médií, podobne ako v predchádzajúcich ročníkoch súťaže)