Hlavná ponuka
Úvod
Chudnutie a Julo Karabinoš
Zverenci
Súťaž JARNÁ PREMENA
Súťaž PREMENA ROKA
Súťaž DO FORMY
Iné súťaže
Spring challenge
Zaujímavé linky
Partneri stránky
Ponuka výživových doplnkov
Kontaktné informácie
Evidenčný list
OBJEDNÁVKA PROGRAMU
Darčeková poukážka ITS
Darčeková poukážka MT
Návštevnosť stránky
Návštev včera: 160
Návštev dnes: 43
Z knihy odkazov
Anka
Mám 30 rokov, 177 centimetrov a vážim 65 kíl. Som
JARNÁ PREMENA
Z fotogalérie

E-mail

Vo forme 2000

Počet zobrazení článku: 40396

Vyhodnotenie súťaže čitateľov MUSCLE&FITNESS o najvýraznejšie zlepšenie postavy za tri mesiace

Blahoželáme!

    Z takmer deväťsto prihlásených dobehlo do pomyselného cieľa 305 jednotlivcov (209 mužov a 96 žien) a 8 párov. Všetkým blahoželáme, pre­tože všetci vyhrali - minimálne sami nad sebou. V kategórii mužov do 30 rokov dokončilo súťaž 145 jednotliv­cov z prihlásených 379, v kategórii mužov 31-45 rokov 41 (z 92), v kate­górii mužov nad 46 rokov 23 (z 27).

    Menej vôle a vytrvalosti a bezpo­chyby i menej možností myslieť v pr­vom rade na seba majú ženy, kde boli oveľa väčšie úbytky súťažiacich. Platí to predovšetkým o kategórii žien do 30 rokov, v ktorej z 308 prihlásených dokončilo súťaž len 67. Vo vekovej kategórii 31-40 rokov dokončilo sú­ťaž 23 žien z prihlásených 62, medzi ženami nad 41 rokov poslalo závereč­né foto 6 žien z 21 prihlásených. Súťaž párov dotiahlo do úspešného konca z 28 prihlásených 8 dvojíc.

    V redakcii sme dlho triedili účast­níkov jednotlivých kategórií, kým sme určili finalistov a ešte viac práce nám dalo vybrať z často mimoriadne vyrovnaného finále víťazov. Zdôraz­ňujeme, že sme neporovnávali pred­nostne konečný výsledok (to by bolo poradie zrejme iné), ale zmenu, ktorú ten-ktorý súťažiaci dokázal za tri mesiace vykonať. Pozor! Nejde o kulturistickú súťaž v tradičnom ponímaní! Uvedomujeme si, že výsledný efekt dokážu v mnohom ovplyvniť naj­rôznejšie „finty" (voľba osvetlenia, postoj, napumpovanie svalov....), ale preháňanie v tomto smere sme sa snažili eliminovať. Žiaľ, niektorí prišli o pekné umiestnenie porušením pra­vidiel, predovšetkým nedodržaním čelného postoja, rozdielnym pózovaním „pred" a „po" či nedržaním časo­pisu v rukách.


Ing. JÚLIUS KARABINOŠ, CSc.

Nitra, 47 rokov, šéfredaktor ča­sopisu HOBBY FAUNY

Julo Karabinoš„Mojím najpríjemnejším zážitkom je skutočnosť, že som mal mož­nosť zúčastniť sa celočeskoslovenskej súťaže, hoci len v „korešponden­čnej" kulturistike. Za najdôležitejšiu považujem psychickú a mentálnu zmenu, ktorá sa vo mne udiala, potom pocit dobrej kondície a sily a napokon viditeľné zmeny v kvalite svalstva a postavy. Po troch mesia­coch nemám pocit, že patrím do kategórie najstarších pánov. Ja som predsa o 20 rokov mladší! Tak to cítim, tak sa cítim, tak to je! Kedysi som aktívne cvičil, ale nikdy som sa nezúčastnil žiadnej súťaže. Po­sledných 15 rokov som vôbec nešportoval, ani kondične."

Publikované v časopise Muscle&Fitness, september 2000
 
< novší článok   starší článok >
Otázky a odpovede

Články v médiách
Motivačné články
Informačné články
Súťaž Jarná premena
Do Formy, Postava snů...
Naturálna kulturistika
Dnešný deň
Dnes má meniny
Vladimíra
Zajtra má meniny
Hedviga
Kto je na stránke
TOP TRÉNER
TV PROGRAM ONLINE

 
 Seitenanfang