Víťazom je každý jeden súťažiaci, ktorý súťaž dokončí.
Pretože dokázal zvíťaziť nad sebou.

Ing. Július Karabinoš, PhD., zakladateľ súťaže

14. ročník JARNEJ PREMENY
SA BLÍŽI K SVOJMU ZÁVERU

👍🏻 inšpirujte sa 🏆

úspešní súťažiaci 13. ročníka Jarnej premeny

© 2000-2021 Ing. Július Karabinoš, PhD.