Hlavná ponuka
Úvod
Chudnutie a Julo Karabinoš
Zverenci
Súťaž JARNÁ PREMENA
Súťaž PREMENA ROKA
Súťaž DO FORMY
Iné súťaže
Spring challenge
Zaujímavé linky
Partneri stránky
Ponuka výživových doplnkov
Kontaktné informácie
Evidenčný list
OBJEDNÁVKA PROGRAMU
Darčeková poukážka ITS
Darčeková poukážka MT
Návštevnosť stránky
Návštev včera: 160
Návštev dnes: 43
Z knihy odkazov
Anka
Mám 30 rokov, 177 centimetrov a vážim 65 kíl. Som
JARNÁ PREMENA
Z fotogalérie

E-mail

Čo mi dala súťaž vo forme 2000?

Počet zobrazení článku: 41185

4/2001    Píše víťaz kategórie nad 46 rokov JÚLIUS KARABINOŠ.

    Moja „Olympia", súťaž VO FORME 2000 sa skonči­la, no život ide ďalej. Čo mi táto súťaž pre čitateľov časopi­su MUSCLE&FITNESS dala? V pr­vom rade ma naučila opäť systematicky sa venovať športu. V sú­časnosti sa stravujem takmer nor­málne, no striedmejšie a racionál­nejšie ako predtým. Neužívam žiadne suplementy. Hlavné je, že pokračujem v tréningu, i keď nie tak intenzívne ako v príprave na súťaž.

    K tomu, aby človek niečo dosia­hol, je dôležité mať nejaký cieľ. Motivácia je preto tým hnacím motorom, ktorý vás ženie dopre­du. Bez motivácie a jasného cieľa sa nedonútite k maximálnemu výkonu, jednoducho nie ste schopní siahnuť na svoje rezervy, na dno svojich fyzických a psychických síl. Je to pevná vôľa, ktorá vás zavedie do posilňovne, aj keď sa vám vôbec nechce cvičiť, a naopak, je to pravidelný tré­ning, ktorý vo vás utužuje morál­ne a vôľové vlastnosti. Verte, že najväčším víťazstvom nie je titul, či nejaká materiálna odmena. Tým najväčším víťazstvom je víťazstvo nad samým sebou, nad vlastnou pohodlnosťou, nad výhovorkami, prečo nemám čas chodiť do telocvične. To najväč­šie víťazstvo nie je ani merateľné a vlastne ho nie je „zvonka" na vás ani vidieť. Je to pocit dobrej kondície, akýsi náboj pozitívnej energie a optimizmu, ale hlavne cítite sa oveľa, ale naozaj oveľa mladší.

leto 2000Reakcie pochybovačov

    Boh nám dal rozum a tým aj schopnosť rozhodnúť sa, čo chce­me v živote robiť, čo chceme dosiahnuť, ako chcenie vyzerať. A Boh nás má aj rád. Omnoho radšej, než si zaslúžime. Ako inak si vysvetlíme fakt, že nám stačí niekoľko týždňov alebo pár mesia­cov na to, aby sme dlhými rokmi nečinnosťou zdevastovanú a za­nedbanú telesnú schránku pre­tvorili na zdravé a fyzicky príťažli­vé telo, s ktorým môžeme dokon­ca súťažiť.

    No, povedzte, je to spravodli­vé? Napriek tomu sme náchylní skôr hľadať dôvody, ako sa to nedá a máme sklony spochybňo­vať výsledky tých, ktorí to dokáza­li. Presvedčil som sa o tom na vlastnej koži.

    Za tri mesiace sa zmena pocho­piteľne neudiala len vo mne, ale zmenil sa i môj „dizajn". Niektorí ľudia ma dokonca vôbec nespo­znávali. Napríklad v kancelárii ma istá pani považovala za môjho staršieho brata, s ktorým sa asi pred mesiacom rozprávala. Nech­cela veriť, že som to ja. Bola jed­nou z mnohých ľudí, ktorí sa pria­mo mňa opýtali, kde ma nájdu. Iní si zase mysleli, že výsledná fotografia je stará najmenej desať rokov.

    Týmto ľuďom sa vlastne ani nečudujem, ani panej vo fotoslužbe Kodak v Bratislave, ktorá tvrdi­la, že ide o nejaký trik. Čudujem sa skôr mladému mužovi, ktorý chodí do toho istého fitnessu ako ja. Videl ma cvičiť. Videl, že po­kiaľ on odcvičí päť sérií tlakov, ja mám odcvičený celý tréning, asi 30 sérií. Musel vidieť, ako sa postupne pred jeho očami mením. Ale namiesto toho, aby to skúsil tiež, zaujal „odborné" sta­novisko pochybovača: Je to fotomontáž." Keď mu to očití svedko­via fotografovania vyvrátili, mal naporúdzi iné znehodnocujúce stanovisko: „To sú anabolické steroidy. Chcel by som vidieť jeho pečeň."

    Nuž takéto hodnotenie môjho výkonu človekom, ktorý by mi mohol byť synom, ma vlastne môže len tešiť. Ukazuje totiž na to, že môj výkon sa zdá iným nedosiahnuteľný. Zvyšuje to hod­notu môjho výsledku a zdá sa, že by som mal byť naň aj primerane hrdý. Spomínate si? Móricko s vypúlenými očami hľadí na žira­fu a hovorí: „Aj tak také veľké zvie­ra neexistuje!"

Význam koncentrácie

    Za dôležitý faktor kvalitného tréningu považujem maximálne sústredenie. Kto chce urobiť nao­zaj dobrý tréning, musí naň mys­lieť už od rána. Cieľavedomý športovec musí presne vedieť, ktoré cviky a v akom poradí bude robiť na podvečernom tréningu. V hlave som mal tiež alternatívne cviky pre prípad, že moje náradie alebo stanovište bude obsadené. V žiadnom prípade nesedím, nestojím a nečakám, až niekto docvičí. To by narušilo moju kon­centráciu.

    Počas svojho tréningu sa s nikým nerozprávam! Cvičenie je pre mňa určitou formou meditácie, kedy sa moja myseľ stotož­ňuje s mojimi svalmi. Dostávam sa až do stavu akéhosi tranzu, z ktorého ma nikto nesmie vyru­šiť. To je hlavný dôvod, prečo naj­radšej cvičím sám. Po poslednej sérii som už komunikatívny, spo­ločenský a možno aj celkom nor­málny človek.

v tranze počas cvičenia    K   vyššie   popísanému   stavu akéhosi „transcendentálu" som sa dopracoval až teraz, vo vyššom veku. V mladosti som to nepo­znal. Tiež som sa počas tréningu rozprával, myslel na iné veci a nevadila mi ani hlasno pustená hudba. Dnes je pre mňa fitness-centrum modlitebňou, nie disko­tékou. Tak sa v ňom aj správam.

Čo odporúčam rovesníkom?

    Dvakrát do týždňa navštíviť posilňovňu (po 60 minút) a jeden­krát do týždňa venovať aerobnej aktivite aspoň 30 minút (beh, plá­vanie, bicykel, tenis). To je zdra­votné a kondičné minimum. Za optimálnu považujem návštevu fitnesscentra trikrát do týždňa a dvakrát aeróbnu aktivitu. To sa už prejaví na vašej sile a po dvoch mesiacoch aj na vašej postave. Aj bez špeciálnej diéty. Ženám okolo päťdesiatky odporúčam to isté, ale v obrátenom garde. To znamená jedenkrát fitness a dva­krát aeróbne cvičenie (aerobik, bicykel, beh), prípadne kalanetiku. Optimom je dvakrát fitness a trikrát kardiotréning. Ak k tomu upravíte svoje stravovacie návyky (zvýšený príjem chudého mäsa a zeleniny, znížený príjem tučných jedál a múčnych jedál, nejesť po 18.00 hod., veľa piť), zaručujem vám dosiahnutie ta­kých výsledkov, aké dnes považu­jete za nepredstaviteľné!

    Nezabúdajte, že najdôležitejšia je motivácia a časovo termínova­ný cieľ. Inak sa ťažko prinútite k poctivej práci.

Publikované v časopise Muscle&Fitness, apríl 2001
 
< novší článok   starší článok >
Otázky a odpovede

Články v médiách
Motivačné články
Informačné články
Súťaž Jarná premena
Do Formy, Postava snů...
Naturálna kulturistika
Dnešný deň
Dnes má meniny
Vladimíra
Zajtra má meniny
Hedviga
Kto je na stránke
TOP TRÉNER
TV PROGRAM ONLINE

 
 Seitenanfang