Hlavná ponuka
Úvod
Chudnutie a Julo Karabinoš
Zverenci
Súťaž JARNÁ PREMENA
Súťaž PREMENA ROKA
Súťaž DO FORMY
Iné súťaže
Spring challenge
Zaujímavé linky
Partneri stránky
Ponuka výživových doplnkov
Kontaktné informácie
Evidenčný list
OBJEDNÁVKA PROGRAMU
Darčeková poukážka ITS
Darčeková poukážka MT
Návštevnosť stránky
Návštev včera: 160
Návštev dnes: 148
Z knihy odkazov
Anka
Mám 30 rokov, 177 centimetrov a vážim 65 kíl. Som
JARNÁ PREMENA
Z fotogalérie

E-mail

Prečo John Grimek nenavštívil Slovensko

Počet zobrazení článku: 43725

8/2004    Písať o Johnovi Grimekovi zna­mená vracať sa myšlienkami do pionierskych časov svetové­ho bodybuildingu. Do do­by, keď sa tvo­rili základy tohto nového športového odvetvia, ktoré sa postupne vyčleňovalo z iných špor­tov, predovšet­kým zo vzpie­rania. Do doby, keď si úspešní dvíhači ťažkých bremien sami na sebe všimli, že pravidelným cvičením so záťažou sa nielen zvyšuje ich sila, ale formuje sa tiež ich sval­stvo a postava vôbec. Bolo len otázkou času, kedy príde na rad hodnotenie symetrie postavy a svalového rozvoja športovca v porovnaní s inými. Jedným z prvých priekopníkov svalovej krásy ľudského tela a zároveň aj úspešným športovcom sa stal americký potomok slovenských vysťahovalcov John Grimek (17. 6. 1910-20. 11. 1998). Od jeho narodenia uplynulo práve 94 rokov...

„Slovenská spojka"

    O Johnovi Grimekovi sme písali na stránkach MUSCLE&FITNESS už viackrát. Naposledy v článku Slovenské korene Johna Grimeka v čísle 1/2003 (autor Július Karabinoš) a v člán­ku Pátraní po předcích Johna Grimeka v čísle 2/2003 (autor Josef Švub). Bezprostrednou reakciou na tieto príspevky bol telefonát Miroslava Belicu z Hlohovca do redakcie československej edície MUSCLE&FITNESS vydavateľovi a šéfredakto­rovi Ľudovi Majorovi.

    Miro Belica (známy aj ako hlásateľ na GP v Trnave - pozn. red.) oznámil, že má bohatú listovú korešpon­denciu s Johnom Grimekom. Pričinením redakcie sa potom uskutočnilo osobné stretnutie Belicu so mnou, ako autorom prvého článku. Miro nám poskytol ako nové cenné zdroje informácií ukážky zo svojej korešpondencie. John, profesionálny redaktor z USA a velikán svetového bodybuildingu sa nezdráhal nájsť si na to čas a odpove­dať osobnými listami radovým fanúšikom z ce­lého sveta. Mladý Slovák Miro Belica z Bučian pri Leopoldove bol jedným z nich.

John Grimek a Abbye Pudgy Stocktonová    Je až neuveriteľné, že s Miroslavom Belicom sme sa doteraz osobne nepoznali, hoci sme sa obaja okolo kulturistiky „motali" už pred trid­siatimi rokmi, bývali sme od seba nie viac ako tridsať kilometrov a sme rovesníci...

    Miro Belica však o mne vedel. Okrem iného tiež z listu Johna Grimeka z 5. 11. 1985, v ktorom sa zmieňuje, že sa so mnou zoznámil na GRAND PRIX SANDOW v Mariánskych Lázňach, kde som mu dal na seba telefónne číslo. Keďže John sa chystal navštíviť pána Belicu, pozval som ho aj ja na návštevu Nitry. Zdalo sa mi, že John je mojím pozvaním nadšený.

    Prečo John na Slovensko vôbec neprišiel, som sa dozvedel až z listov, ktoré mi Miroslav ukázal v roku 2003. V liste s dátumom 5. 11. 1985 John píše: „Povedz mi, či si pamätáš, čo bolo v telegra­me, ktorý ti poslal Luděk Nosek? Keď mi pove­dal, že poslal ten odkaz, bol som si istý, že mi zavoláš do hotela Ambassador v Prahe. Čakal som na tvoj telefonát. Áno, mal som tvoju adresu, ale dal som ju Noskovi a on mi ju ne­vrátil... Dopis, ktorý si mi poslal do Marián­skych Lázní, zostal niekde v hoteli. Ja si nepa­mätám tvoju adresu a odkedy nemáš telefón, nemôžem ti zavolať. Čakal som do posledného dňa, že sa ukážeš, ale nemal som šťastie."

Image    V podobnom duchu bol napísaný už dopis s dátumom 3. 10. 1985. John v ňom zdô­razňuje, že Nosek mu povedal, že má čakať na Belicu, alebo aspoň na jeho odpoveď, v hoteli Ambassador v Prahe. Žiaľ, nedočkal sa. Potom strávili s manželkou niekoľko dní vo Viedni. Nezodpovedanou zostane otázka, prečo v tejto situácii John nezavolal mne? Môj telefón a moju adresu zrejme mal pri sebe. Alebo ma nechcel obťažovať, keď definitívne stratil kon­takt na Miroslava? Neviem. O mne sa v listoch zmieňuje len jediný raz.

    Inak hlavná časť korešpondencie medzi Johnom Grimekom a Miroslavom Belicom je venovaná informáciám o tom, čo práve John robí, kam sa chystá cestovať, kde bude mať seminár a tiež o jeho práci redaktora v kulturistických časopisoch. Takmer v každom liste sa zmieňuje o Luďkovi Noskovi, s ktorým si tiež pravidelne dopisoval. Zoznámili sa prostredníc­tvom Johnovej dcéry Patrície, ktorá študovala na univerzite v Amsterdame a navštívila Dr. Noska v Mariánskych Lázňach. Z tejto návštevy poslal Luděk niekoľko fotografií Johnovi, a tak začalo ich priateľstvo. Vo viacerých listoch sa zmieňuje o tom, ako si dohovárali osobné stretnutie. To sa podarilo v septembri roku 1985, kedy som sa s Johnom stretol aj ja. John píše: „V Marián­skych Lázňach bola fantastická atmosféra. Večer na bankete hrali aj americké piesne, ale ja som chcel počuť slovenské, ktoré mám radšej..."

    O svojom pôvode sa John Grimek zmieňuje v liste zo dňa 16. júla 1982: „Môj otec a matka prišli do Ameriky z malého mesta neďaleko Prahy. Na jeho názov si neviem spomenúť." A v liste s dátumom 12. 11. 1984 dopĺňa: „Môj otec bol dobrý tanečník slovenských tancov. Ja rád tancujem polku, ale slovenské tance a čar­dáš som nikdy poriadne nevedel." Mal som to šťastie vidieť Johna na parkete. O jeho pohybo­vom nadaní a priam nadpozemskej kondícii, ktorú predviedol vo veku 75 rokov, som sa zmienil v predchádzajúcom článku. Čo sa týka zmienky o rodisku jeho rodičov, z pohľadu Američana nepoznajúceho chápanie vzdiale­ností Stredoeurópanom, môže byť „malým mestečkom neďaleko Prahy" aj Ústie nad Ora­vou. Veď na názov „Ústie" si John v rozhovore so mnou spomenul a my sme vypátrali, že jeho predkovia skutočne pochádzajú z tejto obce. Vieme aj to, že Johnovi bratranci a sesternice sú pochovaní na Slovensku. Ich potomkovia, viacerí s priezviskom Grimek, žijú predovšetkým na západnom Slovensku, napríklad v Bratislave, Leopoldove, Trakoviciach, Maduniciach, Ivanke pri Nitre...

Publikované v časopise Muscle&Fitness, august 2004, autor Július Karabinoš


 John. C. Grimek sa narodil 17.6.1910 v Perth Amboy (New Jersey), zomrel 20.11.1998. S manželkou Angelou sa oženil 20.10.1940. Mali spolu tri dcéry (Regina, Patricia a Bonnie) a troch synov (Robert, Steven a John).

Hlavné kulturistické tituly:

1939 - York Perfect Man
1940 - AAU Mr. America
1941 - AAU Mr. America
1946 - Most Muscular Man in America
1947 - NABBA Mr. Universe
1949 - Mr. USA  

 
< novší článok   starší článok >
Otázky a odpovede

Články v médiách
Motivačné články
Informačné články
Súťaž Jarná premena
Do Formy, Postava snů...
Naturálna kulturistika
Dnešný deň
Dnes má meniny
Vladimíra
Zajtra má meniny
Hedviga
Kto je na stránke
Práve je pripojených:
1 Hosť
TOP TRÉNER
TV PROGRAM ONLINE

 
 Seitenanfang