Hlavná ponuka
Úvod
Chudnutie a Julo Karabinoš
Zverenci
Súťaž JARNÁ PREMENA
Súťaž PREMENA ROKA
Súťaž DO FORMY
Iné súťaže
Spring challenge
Zaujímavé linky
Partneri stránky
Ponuka výživových doplnkov
Kontaktné informácie
Evidenčný list
OBJEDNÁVKA PROGRAMU
Darčeková poukážka ITS
Darčeková poukážka MT
Návštevnosť stránky
Návštev včera: 160
Návštev dnes: 148
Z knihy odkazov
Anka
Mám 30 rokov, 177 centimetrov a vážim 65 kíl. Som
JARNÁ PREMENA
Z fotogalérie

E-mail

Slovenské korene Johna Grimeka

Počet zobrazení článku: 43562

Stretnutie s Johnom Grimekom

1/2003    Ak prichádzate do Nitry z juhu, teda od hranice s Maďarskom, poslednou obcou pred mestom je Ivanka pri Nitre, ktorá ešte donedávna bola mestskou časťou Nitry. Približne v strede dediny uvidíte po pravej strane kostol a hneď za ním upravený cintorín. Tu snívajú svoj večný sen Apolónia Grimeková (narodená v roku 1900) a Mária Madleňáková, rodená Grimeková (1905). Žeby staršie sestry jedné­ho z najväčších športovcov 20. storočia, legendárneho bodybuildera Johna Grimeka..?

    V roku 1983 mal držiteľ titulu Mr. Ame­rica 1940 John Grimek (17.6. 1910 - 20.11.1998) už 73 rokov. Na súťaž Sandow do Mariánskych Lázní prišiel so svojou manžel­kou Angelou na pozvanie Luďka Noska. Zo sedemdesiatnika Grimeka priam vyžarovala charizma: vzpriamená chôdza a per­fektné držanie tela, kultivované pohyby a decentné správanie. Osobnosť par excel­lence. Na recepcii po súťaži sa ani raz ne­stalo, že by bol sedel, keď hrala hudba. Tancoval s manželkou. Mal úžasnú kondíciu. Nabádal nás do tanca. Tým „nás" mys­lím sediacich tridsiatnikov. Mal som pocit, že na Johna jednoducho nemáme.

John Grimek 1910-1998    O Grimekovi sa síce tradične písalo, že je synom slovenských (na inom mieste čes­koslovenských, ešte inde uhorských) vysťa­hovalcov, avšak bez dôkazov a niekedy i nepresne. V jednej zo starších knih o kul­turistike je napísané, že sa vlastným menom volal Ján Zimek. Dnes viem, že si to niekto len prispôsobil, alebo vymyslel. Skôr by som sa prikláňal k poľskému pôvodu jeho priezviska „Grzimek", ale ani o tom nie sú dôkazy.

    Keď som sa o smrti tejto legendy sveto­vého bodybuildingu dočítal v časopise MUSCLE&FITNESS, vybavili sa mi v pamäti fragmenty rozhovoru s týmto nezabudnuteľným človekom. Spomenul som si, že John mi pri svojej návšteve v Mariánskych Lážňach na otázku, odkiaľ pochádzajú jeho predkovia, odpovedal: „Ústi." Nič viac, nič menej. John Grimek sa, totiž narodil v Amerike a nehovoril žiadnym zo slovanských jazykov. Moja reakcia bola logická: „Ústí nad Labem?" „No." „Ústí nad Orlici?" „No." „Žiadne iné Ústí nepo­znám," vravím mu. Na chvíľu sa „starý pán" zamyslel, a potom povedal ešte jedno slovenské slovo: „Orava." Spomenul ešte, že sa chystá na Slovensko navštíviť príbuz­ných, ale nezapamätal som si, či sa zmienil o Vŕbovom, Myjave či o Leopoldove. Šlo však o západné Slovensko, nie o Oravu.

    Dnes si vyčítam, že som sa väčšmi nezaujímal, kam mienil ísť na návštevu, prípadne sa nespýtal na jeho otca - ako sa volal a kedy odišiel za prácou do Ameriky. Bol by som si ušetril kopec času a peňazí, ale bol by som sa tiež pripravil o množstvo krásnych stretnutí so zaujímavými ľuďmi. Vtedy som však celú vec vypustil z hlavy, lebo žiadne „Ústí" kdesi na Orave som nepoznal.

    Ale ono to „Ústí" skutočne existovalo!

Image    Zaplavené Ústie nad Oravou

    Tak som sa po takmer dvadsiatich rokoch od stretnutia s Johnom Grimekom konečne zamyslel a zavolal som do Dol­ného Kubína, či náhodou niekde na Orave nie je, alebo kedysi nebolo „nejaké Ústí" aspoň súčasťou niektorej inej obce. A čuduj sa svete, vraj bolo, ale to musím zatelefono­vať do novovytvoreného okresu Námes­tovo. Tam si neboli celkom istí tým, či „Ústí" bolo, ale ochotne mi poradili, že najlepšie urobím, keď sa obrátim na matriku v ďal­šom novom okrese Tvrdošín.

    O tom, že Slovensko čoskoro dobehne Ameriku, lebo tiež je krajinou neobmedze­ných možností, som sa presvedčil, keď mi v Tvrdošíne ponúkli ďalšiu možnosť, zavo­lať na matriku do Trstenej, na evidenciu obyvateľstva. Tam mi istý pán Bednár po­vedal, že Ústie nad Oravou naveky zmizlo pod hladinou Oravskej priehrady krátko po druhej svetovej vojne. Žiadny zoznam vysťahovaných obyvateľov obce vraj nemá, ale vie, kto ho má - jeho svokor Ľudovít Kohút z Nitry.

    No netrafil by vás šľak? Profesora Ľudo­víta Kohúta poznám temer tridsať rokov. Bol zakladateľom a dlhoročným šéfredak­torom vysokoškolského časopisu Poľno­hospodár, do ktorého som ako študent písal svoje kulturistické prvotiny, a na škole učil nemecký jazyk.

    Pomoc profesora Kohúta

Profesor Ľudovít Kohút pri hroboch Apolónie a Márie Grimekových v Ivanke pri Nitre    Dozvedel som sa, že pán profesor napí­sal knihu Pamätnica Ústia nad Oravou, v ktorej nechýba zoznam všetkých vysťaho­vaných Úsťanov krátko pred zaplavením obce. Väčšina obyvateľov sa vraj vysťaho­vala na západné Slovensko a to do regiónu medzi Trnavou a Nitrou.

    Ľudovít Kohút si takto spomína na grimekovskú „fajtu": „Kohútí boli zo Žabinca a Grimekovci z časti Breh," pričom ukazu­je na katastrálnu mapku obce vo svojej knihe.

    Spolu sme potom navštívili hroby Márie (vydatej Madleňákovej) a Apolónie (nebola nikdy vydatá) v Ivanke pri Nitre. Podľa dátumu narodenia mohli byť sestrami Johna Grimeka a začínal som nadobúdať dojem dobre vykonanej práce. Potom sme navští­vili dcéru Márie Grimekovej Alžbetu (dnes Szabovú) žijúcu tiež v Ivanke. Vedela, že niekde v Amerike majú strýka „z druhého kolena", ale podľa nej to nebude matkin brat. Tá mala dvoch bratov, Jána a Jozefa, obaja sa vraj narodili i zomreli na sloven­skom území.

    Koľko je na Slovensku Grimekovcov?

Image    Mnoho. Všetkých ani nemôžem spome­núť. S viacerými som sa spojil telefonicky. Napríklad s Matildou Hladišovou (rodenou Grimekovou) z Istebného, Jánom Grimekom s Trakovíc, či Jozefom Grimekom z Bratislavy. Posledne menovaný, keď som mu priblížil rodokmeň jeho rodu, sa od dojatia rozplakal. Vedel o „strýkovi" v Ame­rike, ale nikdy ho nevidel. Zato Trakovičan Ján Grimek mi oznámil, že asi pred šest­nástimi rokmi stretol inštruktor rušňovodi­čov z depa Leopoldov na železničnej stani­ci jeho amerického strýka Johna s demižó­nom v ruke, ale nič mu vraj nerozumel, lebo „mlel" len po anglicky.

    Priznám sa, vedel som si predstaviť Američana Grimeka na leopoldovskej stanici (aj rok jeho návštevy v Československu sa približne zhodoval), len ten demižón v ruke Johna Grimeka som si nijako predstaviť nevedel... Inštruktor pán Horňák v leopoldovskom depe ešte pracoval, no nespomí­nal si na túto epizódku. Meno Johna Gri­meka však pozná a vie, že to bol vynikajúci kulturista.

    Keďže som sa akosi nemohol dostať ďa­lej, navštívil som Štátny oblastný archív v Bytči, kde som takisto pátral po pred­koch Johna Grimeka. Zistil som, že istý Ján Grimek mal s manželkou Helenou, a ne­skôr druhou manželkou Johanou, štyroch synov: Jána (1867), Michala (1875), Jozefa (1877) a Juraja (1879). Okrem Jozefa po kaž­dom z nich zostali tri až štyri deti, a zakaždým sa prvorodený syn volal po otcovi! Nemienim zachádzať do detailov, radšej upriamim pozor­nosť na Jána Grimeka, ktorého manželkou bola Apolónia rod. Trabalková. Mali štyri deti: Jána (1892), ktorý zomrel v mladom veku, Apolóniu (1900), Máriu (1905) a Jozefa (1909).

    Postupne som navštívil potomkov Márie (už spo­mínanú Alžbetu Szabovú, nar. 1941) a Jozefa: synov Milana (1955) v Maduniciach, Jána (1941) v Trakoviciach, Antona (1951) a Karola (1944) v Leopoldove a Jozefa (1936) na sídlisku Dolné Hony v Bratislave. Ďalší súro­denci žijú v Istebnom (Matilda), Myjave (Leonard), Maduniciach (Vladimír), Skalici (František) a v českom Žatci (Marián). Žiaden z nich nevie kedy zomrel a kde je pochovaný ich dedo Ján Grimek (1867). Všetci však vedia, že bol za prácou v Amerike. Len najstarší Jozef si spomenul, že ako dieťa dostal od „rodiny" z Ameriky na tú dobu fantastickú hračku - zobkajúce vtáčiky. Všetci vedeli, kto je slávny body-builder John Grimek, len ich vzťah ku nemu akoby bol zahalený tajomstvom.

    Tajomstvo rodného listu

Image    Musím sa priznať, že chvíľami som mal v tom všetkom zmätok, a to popisujem len podstat­nejšie veci. A nebyť toho, že manželka Karola Grimeka našla v starej škatuli rodný list jeho otca Jozefa, asi by som nikdy nebol napísal tento článok. Z rodného listu totiž vyplýva, že v čase narodenia Jozefa Grimeka (21. 5. 1909), bol jeho vtedy 42-ročný otec Ján Grimek v USA. A v Spojených štátoch sa 17. júna 1910 narodil John Grimek! V tom čase už jeho otec Ján nemal syna Jána, lebo ten zomrel, a tak mohol dať svojmu prvorodenému synovi v Novom svete meno po sebe. Tak sa to patrilo, taká bola tradícia. Kto bol matkou Johna Grimeka, neviem. Ani to, či sa jeho otec ešte nieke­dy vôbec na Slovensko vrátil...

    Ak by ste raz náhodou šli cez Ivanku pri Nitre, zastavte sa na chvíľu na cintoríne. Položením kve­tov na hroby Apolónie a Márie Grimekových budete môcť venovať tichú spomienku ich pravdepodobnému bratovi Johnovi.

    (Samozrejme pripúšťam tiež možnosť, že John Grimek nebol synom Jána, ale Juraja Grimeka, nar. 1879. V tom prípade by potom bol John Grimek strýkom „z druhé­ho kolena", bratrancom ich otca Jozefa. A v Ivanke pochované Apolónia a Mária by boli jeho sesternice...)

    Prednedávnom, 20. 11. 2002 uplynuli už štyri roky od úmrtia veľkého športovca a skvelého človeka Johna Grimeka. Česť jeho pamiatke!

Publikované v časopise Muscle&Fitness, január 2003, autor Július Karabinoš

 
< novší článok   starší článok >
Otázky a odpovede

Články v médiách
Motivačné články
Informačné články
Súťaž Jarná premena
Do Formy, Postava snů...
Naturálna kulturistika
Dnešný deň
Dnes má meniny
Vladimíra
Zajtra má meniny
Hedviga
Kto je na stránke
Práve je pripojených:
1 Hosť
TOP TRÉNER
TV PROGRAM ONLINE

 
 Seitenanfang