Hlavná ponuka
Úvod
Chudnutie a Julo Karabinoš
Zverenci
Súťaž JARNÁ PREMENA
Súťaž PREMENA ROKA
Súťaž DO FORMY
Iné súťaže
Spring challenge
Zaujímavé linky
Partneri stránky
Ponuka výživových doplnkov
Kontaktné informácie
Evidenčný list
OBJEDNÁVKA PROGRAMU
Darčeková poukážka ITS
Darčeková poukážka MT
Návštevnosť stránky
Návštev včera: 129
Návštev dnes: 78
Z knihy odkazov
Anka
Mám 30 rokov, 177 centimetrov a vážim 65 kíl. Som
JARNÁ PREMENA
Z fotogalérie

E-mail

Naši víťazi

Počet zobrazení článku: 39658

256 úspešných účastníkov našej súťaže zhodilo za tri mesiace 2009 kg tuku!

august 2002    Zákony pravdepodobnosti platia, konštatovali sme v redak­cii po ukončení vyhodnocovania 4. ročníka čitateľskej súťaže o najvýraznejšiu zmenu postavy za tri mesiace DO FORMY S MUSCLE&FITNESS 2002. Tak ako po iné roky, i tentoraz dokončila súťaž približne tretina prihlásených. Z celkového počtu 745 evidova­ných súťažiacich nám zaslalo dvojicu fotografií dokumentujúcich zmenu telesnej schránky 256 mužov a žien, čo je rovných 34 %. Len pre zaujímavosť - celkový úbytok hmotnosti tých, ktorí súťaž dokon­čili, činí 2009 kg!

    Najprv trochu štatistiky. Čo sa týka pohlaví, podstatne vytrvalejší boli muži, ktorých percento úspešnosti je 47 %, kým u žien len 28 %. Zároveň sa opäť potvrdilo, že vytrvalosť a dôslednosť sú výsadou zre­losti, takže zo štatistického hľadiska boli najúspešnejší muži kategó­rie od 51 rokov so 68% úspešnosťou (dokončilo 13 z 19 prihlásených) a ženy od 41 rokov so 60 % (konkrétne 29 zo 48 prihlásených).

    Najväčšie úbytky súťažiacich zaznamenávame tradične v mladších kategóriách žien a inak tomu nebolo ani tentoraz. Zo 169 prihláse­ných do 25 rokov sa v priebehu troch mesiacov nevzdalo len 39 diev­čat a žien (23 %), zo 104 prihlásených v kategórii od 26 do 30 rokov úspešne dobojovalo iba 21 žien (20 %). V kategórii žien od 31 do 40 rokov dvojicu fotografií zaslalo 32 žien z rovnej stovky prihlásených.

    U mužov percento úspešného dokončenia súťaže narastá s vekom, pričom výnimkou z pravidla je najmladšia kategória. Chlapci a muži do 23 rokov majú zrejme ešte dostatok priestoru venovať sa predov­šetkým sebe, a tak ich zo 66 transformáciu úspešne dokončila takmer polovica - 31 (47 %). Ďalej už percento úspešnosti plynulé rastie s vekom: v kategórii od 24 do 30 rokov dokončilo 37 % prihlásených (36 z 98), od 31 do 40 rokov 40 % (37 z 92), od 41 do 50 rokov úspeš­ne zavŕšilo svoje premeny 54 % prihlásených (18 z 35). Rekordnú úspešnosť kategórie najzrelších mužov sme už spomínali. V kategórii párov dokončilo súťaž 10 dvojíc zo 40 prihlásených (25 %).

    Kto je „naj"?

    Celý posledný júnový týždeň sme v redakcii preberali a triedili foto­grafie a listy súťažiacich, ktoré sú pre nás každoročnou injekciou poci­tu zmysluplnosti našej práce. S najlepším svedomím a zvažovaním všet­kých kritérií vybrala redakčná porota víťazov jednotlivých kategórií, ktorí vzišli z pätíc finalistov. Najtvrdším orieškom bolo vybrať z víťazov kategórií absolútneho víťaza a víťazku. Pri našom rozhodnutí sme brali do úvahy spolu so zmenou postavy a obsahom listu aj konečný výsledok transformácie. Jan Baláž z Prahy a Markéta Cíchová Skalková z Uherského Hradišté získavajú okrem titulu absolútny víťaz-víťazka

    DO FORMY S MUSCLE&FITNESS 2002 i poukážku v hodnote 10 000 Kč na nákup tovaru v predajniach FIT PLUS Bohémia v Prahe a Brne.

    V tomto čísle stručne predstavujeme víťazov kategórií a k ich pre­menám sa vrátime obsiahlejšími profilmi v nasledujúcich vydaniach MUSCLE&FITNESS. Postupne tiež uverejníme fotografie a miniprofily všetkých finalistov (ich mená nájdete v zozname úspešných účastní­kov na str. 29), ako i mnohých ďalších pozoruhodných účastníkov toh­toročnej súťaže.

    Neostáva iné než zablahoželať a zároveň sa poďakovať všetkým tým, ktorí našu súťaž „na diaľku" DO FORMY 2002 úspešne dokon­čili. Víťazmi ste všetci! Nech je pre vás táto súťaž, tak ako to mnohí vo svojich listoch píšete, začiatkom nového, kvalitnejšieho života.


Ladislav Ježo, muži nad 51 rokov, Millennium Fitness Nitra

Ladislav Ježo„Už niekoľko rokov žijem sám, a tak sa šport stal mojím jediným a naozajstným priateľom. Súťažne som nikdy nešportoval, ale plá­vanie a bicyklovanie patrili vždy k mojim pravidelným aktivitám. Odkedy neďaleko môjho bydliska otvorili nové fitnesscentrum, navštevoval som ho pravidelne jedenkrát do týždňa. Nikdy som nebol súťaživý typ, preto som s prihlásením do súťaže váhal. Po prihlásení som zvýšil počet tréningov na tri týždenne, cvičil som systematicky a trochu upravil aj spôsob stravovania. Mal som osvedčené cviky a zaužívanú vzpieračskú techniku a pre "starého psa" nie je ľahké zvyknúť si na nové kúsky. Zaznamenal som výrazné zvýšenie sily a vo viacerých cvikoch som sa vyrovnal pravi­delne cvičiacim tridsiatnikom. Cvičím hlavne pre svoje zdravie a cítim sa naozaj skvele."

 

Publikované v časopise Muscle&Fitness, august 2002

 

 
< novší článok   starší článok >
Otázky a odpovede

Články v médiách
Motivačné články
Informačné články
Súťaž Jarná premena
Do Formy, Postava snů...
Naturálna kulturistika
Dnešný deň
Dnes má meniny
Boris
Zajtra má meniny
Terézia
Kto je na stránke
TOP TRÉNER
TV PROGRAM ONLINE

 
 Seitenanfang