Hlavná ponuka
Úvod
Chudnutie a Julo Karabinoš
Zverenci
Súťaž JARNÁ PREMENA
Súťaž PREMENA ROKA
Súťaž DO FORMY
Iné súťaže
Spring challenge
Zaujímavé linky
Partneri stránky
Ponuka výživových doplnkov
Kontaktné informácie
Evidenčný list
OBJEDNÁVKA PROGRAMU
Darčeková poukážka ITS
Darčeková poukážka MT
Návštevnosť stránky
Návštev včera: 160
Návštev dnes: 43
Z knihy odkazov
Anka
Mám 30 rokov, 177 centimetrov a vážim 65 kíl. Som
JARNÁ PREMENA
Z fotogalérie

E-mail

Pravidlá súťaže JARNÁ PREMENA - chudnutia cez internet...

1.Internetová korešpondenčná súťaž JARNÁ PREMENA (ďalej "súťaž") bude prebiehať v dňoch 21. marca až 21. júna 2015. Prihlásiť do súťaže sa môžete už na prelome januára / februára 2015, uzávierka prihlášok bude dňa 21. marca 2015.
 
2.
Súťaž je otvorená pre každého, aj pre tých, ktorí sa už súťaže v minulosti zúčastnili (bez ohľadu na umiestnenie) alebo sa v roku 2015  zúčastňujú podobnej súťaže v tlačených alebo elektronických médiách vo svojej krajine.
 
3.Súťaže sa môže zúčastniť každý občan Slovenska, Českej republiky, či ktorejkoľvek krajiny z Európy a celého sveta, ktorý ku dňu uzávierky prihlášok dovŕšil najmenej 15 rokov.
 
4.Súťaže sa nemôžu zúčastniť aktívni pretekári a pretekárky v kulturistike (vrátane klasickej a naturálnej),   fitness a bodyfitness, ktorí na pódiových súťažiach štartovali v rokoch 2005 až 2014, resp. štartujú v roku 2015. Pódiových súťaží sa pretekári v danom roku môžu zúčastniť, ale musia súťaž JARNÁ PREMENA ukončiť skôr, ako vystúpia prvý krát na pódium.
 
5.

Odfotografujte sa s ľubovoľným časopisom - mesačníkom (februárové alebo marcové vydanie 2015), ktorý sa zaoberá problematikou chudnutia, fitness, kulturistiky, wellness, zdravia, dietetiky alebo zdravého životného štýlu. Pri fotografovaní dodržujte predpísaný postoj podľa príkladov fotenia, ktoré nájdete tu... Na fotografii musí byť celá postava. Časopis musíte držať v ruke, na fotografii musí byť viditeľný. Stačí foto s časopisom spredu, teda čelné, môžete zaslať aj fotografiu z boku, ale to nie je podmienkou. V prihláške uvediete názov a číslo časopisu.

Úvodnú fotografiu PRED nemusíte posielať na začiatku súťaže. Stačí ju poslať na konci spolu s fotografiu PO. Dôležité je, aby ste dodržali predpísaný čelný postoj s časopisom v ruke.

Neviete ako má vyzerať úvodná fotografia? Skúste pozrieť tu...
 
6.

Podmienkou účasti v súťaži je:

a) vyplnenie prihlášky najneskôr 21.3.2015 na internetovej stránke www.karabinos.sk. Prihlášku nájdete tu...

b) poukázať 10 € na účet 125642162/0200 vo Všeobecnej úverovej banke (uveďte meno) alebo osobne. IBAN účtu:  SK6702000000000125642162

 
7.Súťaž končí o tri mesiace. Najneskôr do 17. júna 2014 nám musíte poslať záverečnú fotografiu celej vašej postavy s tým istým druhom časopisu (s číslom 6/2015)  s ktorým ste sa fotili na začiatku súťaže.
 
8.

Kategórie súťaže - 10 vekových kategórií - ženy aj muži zvlášť:

kategória M1/Ž1 - 15 - 20 rokov, kategória M2/Ž2 - 20 - 25 rokov, kategória M3/Ž3 - 25 - 30 rokov, kategória M4/Ž4 - 30 - 35 rokov, kategória M5/Ž5 - 35 - 40 rokov, kategória M6/Ž6 - 40 - 45 rokov, kategória M7/Ž7 - 45 - 50 rokov, kategória M8/Ž8 - 50 - 60 rokov, kategória M9/Ž9 - 60 - 70 rokov, kategória M10/Ž10 - nad 70 rokov

O zaradení do kategórie rozhoduje vek dovŕšený do 17.6.2015.V prípade nevyváženého počtu účastníkov v rôznych kategóriách si vyhradzujeme právo na zmeny kategórií.

 
9.Do 30.6.2015 budú výsledky súťaže spolu s fotografiami úspešných účastníkov uverejnené na webovej stránke www.karabinos.sk. Fotografie víťazov a finalistov súťaže posunieme na webové stránky časopisu, s ktorým ste sa fotografovali. Sme toho názoru, že každý časopis sa poteší reklame tohto druhu a vaše fotografie rád uverejní. Aj preto buďte pri výbere časopisu, s ktorým sa budete fotiť prezieraví.
 
10.Najúspešnejší účastníci súťaže budú odmenení a medializovaní.


Poznámky:

 
  • úvodná fotografia by mala byť fotografia celej postavy spredu v plavkách (u žien v dvojdielnych plavkách - bikinách), aby bolo možné po ukončení súťaže a zaslaní záverečnej fotografie a dosiahnutých výsledkov vyhodnotiť jednotlivých súťažiacich. Zaručujeme sa, že táto fotografia nebude zneužitá. Úvodnú fotografiu nám pošlite spolu s prihláškou do JARNEJ PREMENY, aby sme mohli posúdiť jej vhodnosť pre zaradenie do súťaže a včas Vás mohli upozorniť na prípadný nedostatok a požiadať o zaslanie novej vyhovujúcej fotografie.
 
  • zaslaním prihlášky v prípade úspešného umiestnenia v súťaži súhlasíte so zverejnením osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z., a to zverejnením mena, veku, základných mier a úvodnej a záverečnej fotografie na www.karabinos.sk, prípadne v iných tlačových médiách. V prípade Vášho nesúhlasu nás o tom informujte mailom,
 
  • základným kritériom hodnotenia úspešnosti účastníkov bude vizuálne odborné posúdenie rozdielov postavy na úvodnej a záverečnej fotografii, dosiahnuté parametre ako sú váha alebo obvody budú brané do úvahy, ale nebudú rozhodujúcim kritériom,
 
  • súťažiaci môžu začať cvičiť okamžite, fotografovať sa môžu už aj s februárovými mesačníkmi, 21. marec 2015 je najneskorší dátum prihlásenia sa do súťaže,
 
  • dosiahnuté výsledky súťažiacich bude posudzovať a vyhodnocovať odborná porota, ktorú vytvorí Július Karabinoš a ktorá bude zostavená z osobností, ktoré danej problematike rozumejú a sú v nej všeobecne uznávané,
 
  • každý úspešný súťažiaci dostane certifikát o účasti s dosiahnutými výsledkami, najlepší účastníci diplom, prípadne vecné odmeny,
 
  • prihlášky a fotografie do súťaže môžu účastníci zasielať aj poštou, avšak s najneskorším dátumom pečiatky prihlášky 20. marca 2015 a pečiatky pri záverečnej fotografii 15. júna 2015.
  
  
 
tréner na facebooku

 
 Seitenanfang